Gabinet zdrowia psychofizycznego


Porady i pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna i rodzinna.

Psychoterapia nerwic, depresji, lęków, zaburzeń snu, przeżyć traumatycznych.