Gabinet Zdrowia Psychofizycznego - psychoterapia nerwic, depresji, lęków

W Gabinecie Zdrowia Psychicznego zapewniamy poradę psychologiczno–pedagogiczną zarówno dla osób indywidualnych, jak i rodzin. Niesiemy pomoc w zakresie psychoterapii nerwic, depresji, lęków, zaburzeń snu i przeżyć traumatycznych.

Lecznicze właściwości naszej Komnaty Solnej w Gryfinie zostały już potwierdzone przez kilkadziesiąt tysięcy klientów. Widoczna poprawa ich zdrowia i samopoczucia, a także wzrost sprawności fizycznej i intelektualnej świadczą znacząco o skuteczności zabiegów w Solbelli w terapiach leczenia różnego rodzaju zaburzeń natury psychologicznej.

Zapewniamy konsultację i terapie psychoterapeutyczne dzieci i dorosłych. 

 

Młody mężczyzna podczas terapii

Kobiety nachylające się nad bryłkami soli

Indywidualne sesje coachingowe - seanse w komnacie solnej

 

Poza standardowymi terapiami opartymi na różnego rodzaju technikach i metodach psychologicznych zapewniamy indywidualne sesje coachingowe. Zaburzenia sprawności psychofizycznej obniżają nie tylko koordynację ruchową, ale także zapamiętywanie, kojarzenie faktów, co w konsekwencji może powodować utratę wiary we własne możliwości. W takich sytuacjach sesje coachingowe pomagają szybko odzyskać grunt pod nogami, odkryć drzemiący w każdym człowieku potencjał, a także właściwie określić cele osobiste i zawodowe.